Ondava č. 6

Číslo revíru: 
4-1700-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Svidník
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ondava od mosta medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová po pramene.