Nitra č. 6

Číslo revíru: 
3-2440-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok od ústia do rieky Nitry po pramene.