Muráň č. 1

Číslo revíru: 
3-2350-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Revúca
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Jelšava
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.