Moštenický potok

Číslo revíru: 
3-2320-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica