Morava č.7 b

Číslo revíru: 
2-1350-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Skalica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Holíč
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne, a Cunínsky potok od ústia po pramene. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vod-ných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.