Mokráň

Číslo revíru: 
3-2290-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Organizácia: 
MO SRZ Nová Baňa
Popis revíru: 

Mokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.