Malachovský potok

Číslo revíru: 
3-2150-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.