Lutilský potok

Číslo revíru: 
3-2130-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žiar nad Hronom
Organizácia: 
MO SRZ Žiar nad Hronom
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády Hrona v Žiari nad Hronom po pramene vrátane prítokov.