Lazný potok

Číslo revíru: 
3-1890-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Lazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kostoľany po pramene.