Krupinica

Číslo revíru: 
2-1090-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Šahy
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.