Krosna

Číslo revíru: 
4-1100-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Humenné
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Potok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladičkovský a Hubková od ústia po pramene.