Hutná

Číslo revíru: 
3-1200-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po cetný most pri píle na konci obce lubietová a Vádka od ústia po vodopád v Eubietovej.