Hron č.2

Číslo revíru: 
2-0750-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Želiezovce
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po hať Šárovce a od cestného mosta Tekovské Lužany - Demandice po cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia po pramene. V úseku od haťového telesa MVE Šárovce po vyústenie ČOV Šárovce v tabuľami vyznačenom úseku je CHRO. V úseku od cestného mosta v Želiezovciach po kamennú hrádzu pod mostom sa nachádza zimovisko, zákaz lovu rýb od 15.11. do 15.3.