Hron č. 8

Číslo revíru: 
3-1090-2-1
Charakter vody: 
kaprové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.