Hron č. 4

Číslo revíru: 
3-1050-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Nová Baňa
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.