Farská voda

Číslo revíru: 
2-0640-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Skalica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Holíč
Popis revíru: 

Farská voda od ústia do Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody.