Duša

Číslo revíru: 
4-0440-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Michalovce
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Michalovce
Popis revíru: 

Potok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.