Dunaj č.3 – OR Biskupické

Číslo revíru: 
1-0070-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 2
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (30 ha) od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!