Dudváh č.3

Číslo revíru: 
2-0430-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Drahovce
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Dudváhu od obce Pečeňady rkm 14,05 po obec Veselé rkm 22,08.