Chvojnica č.2

Číslo revíru: 
2-0290-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Skalica
Organizácia: 
MO SRZ Senica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Chvojnice od cestného mosta Dubovce po pramene. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm.