Borčický potok

Číslo revíru: 
3-0250-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.