Bodva č. 3

Číslo revíru: 
4-0170-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MO SRZ Medzev
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene.