Belujský potok

Číslo revíru: 
3-0060-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Štiavnica
Organizácia: 
MO SRZ Krupina
Popis revíru: 

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene.