Bebrava č.3

Číslo revíru: 
2-0110-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota s prítokmi Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava, Machnáč od ústia po Letný majer nad Obcou Motešice, potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy a Jelešnica od ústia po pramene.