Udava č. 3

Číslo revíru: 
4-3040-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Humenné
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene.