Súľovský potok

Číslo revíru: 
4-2500-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Rožňava
Popis revíru: 

Súľovský potok od ústia pod obcou Gemerská Poloma po úpravňu vody pri osade Podsúľová a od úpravne vody po pramene a potoky Doboškovo, Martinkovo, Pintíkovo, Dlhý a Krátky od ústia po pramene.