Rybník Ilava – Pivovar

Číslo revíru: 
3-3400-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Vodná plocha rybníka v meste Ilava.