Radôstka č. 2

Číslo revíru: 
3-3110-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Potok Radôstka od ústia ľavostranného bezmenného potoka v obci Lutiše pri kostole po pramene.