Klčovský potok

Číslo revíru: 
4-0990-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Klčovský potok od ústia po pramene mimo VN Klčov.