Drahožický potok

Číslo revíru: 
2-0360-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Partizánske
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Drahožický potok od ústia do vodnej nádrže Veľké Uherce po pramene.