Slovenský poľovnícky zväz Združené poľovnícke združenie Rusovce - Čunovo v Bratislave

IČO:

31747531

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Združené poľovnícke združenie Rusovce - Čunovo v Bratislave

Dátum vzniku:

04.10.1995

Dátum zániku:


10.03.2006

Adresa sídla:

Holíčska 34, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85105

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529460 - Bratislava - mestská časť Petržalka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov