Slovenský poľovnícky zväz - Základná organizácia - Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť

IČO:

31897754

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Základná organizácia - Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť

Dátum vzniku:

08.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie Andreja Sládkoviča 340/15, Hrochoť, 97637

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508659 - Hrochoť

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený