Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Stredné Považie

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Stredné Považie

IČO:

00418781

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Stredné Považie

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 1159/15, Považská Bystrica, 01701

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec