Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie

IČO:

34011617

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

12.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trhové Mýto, Trhová Hradská, 93013

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211555576 - Trhová Hradská

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený