Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Zádielska dolina Bôrka

IČO:

31269788

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Zádielska dolina Bôrka

Dátum vzniku:

06.05.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kúpeľná 35, Rožňava, 04801

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525529 - Rožňava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený