Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Z Podbabskej doliny

IČO:

35626615

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Z Podbabskej doliny

Dátum vzniku:

24.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pernek 128, Pernek, 90053

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508161 - Pernek

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený