Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Výčapy-Opatovce

IČO:

34074872

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Výčapy-Opatovce

Dátum vzniku:

13.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Výčapy - Opatovce, Výčapy-Opatovce, 95144

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500941 - Výčapy-Opatovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený