SLOVENSKÝ POĹOVNÍCKY ZVÄZ-POĹOVNÍCKE ZDRUŽENIE VONIACA

IČO:

14224526

Obchodné meno:

SLOVENSKÝ POĹOVNÍCKY ZVÄZ-POĹOVNÍCKE ZDRUŽENIE VONIACA

Dátum vzniku:

11.09.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tisovec, 98061

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515680 - Tisovec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený