Slovenský poľovnícky zväz- Poľovnícke združenie Urbanovka

IČO:

31956360

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz- Poľovnícke združenie Urbanovka

Dátum vzniku:

04.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stöcklova 74/45, Bardejov, 08501

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519006 - Bardejov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený