Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SVÄTOPLUKOVO

IČO:

35626461

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SVÄTOPLUKOVO

Dátum vzniku:

01.11.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svätoplukovo 116, Svätoplukovo, 95116

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233555991 - Svätoplukovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený