Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Partizán

IČO:

17069742

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Partizán

Dátum vzniku:

15.01.1972

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ohradzany, Ohradzany, 06722

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520560 - Ohradzany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený