Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie OROL

IČO:

17069670

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie OROL

Dátum vzniku:

02.02.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stakčín, Stakčín, 06761

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520829 - Stakčín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený