Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Mudroňovo

IČO:

36105201

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Mudroňovo

Dátum vzniku:

30.09.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 50, Mudroňovo, 94632

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501271 - Mudroňovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený