Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján

IČO:

42359457

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján

Dátum vzniku:

20.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moravský Svätý Ján 516, Moravský Svätý Ján, 90871

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504572 - Moravský Svätý Ján

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený