Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kráľa Mateja v Gemeri

IČO:

35654821

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kráľa Mateja v Gemeri

Dátum vzniku:

01.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemer, 98261

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328514721 - Gemer

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený