Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie HUBERT

IČO:

36160491

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie HUBERT

Dátum vzniku:

24.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gerlachov 210, Gerlachov, 08604

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519189 - Gerlachov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený