Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie HSH Veľké Zálužie

IČO:

36113433

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie HSH Veľké Zálužie

Dátum vzniku:

10.05.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Majer 236, Veľké Zálužie, 95135

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500887 - Veľké Zálužie

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený