Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Gojnica v Matiašovciach

IČO:

35510234

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Gojnica v Matiašovciach

Dátum vzniku:

28.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Matiašovce, Matiašovce, 05905

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523712 - Matiašovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený