Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie CEDROŇ Čápor

IČO:

35626429

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie CEDROŇ Čápor

Dátum vzniku:

10.08.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cabaj - Čápor, Cabaj-Čápor, 95117

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233545589 - Cabaj-Čápor

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený