Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bučoň Husiná-Konrádovce

IČO:

35675411

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bučoň Husiná-Konrádovce

Dátum vzniku:

29.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Močiar 483, Močiar, 98001

Okres:

SK0322 - Okres Banská Štiavnica

Obec:

SK0322517071 - Močiar

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený